آخرین اخبار و مقالات تعالی گستر

سوگیری های شناختی را از ارزیابی عملکرد حذف کنید!

در ارزیابی رفتار و عملکرد، کارکنان مثل هر فعالیت یا اقدام انسانی دیگری امکان خطا و فرو افتادن در دام‌ها و تله ‌ها وجود دارد قضاوت، کردن داوری کردن و ارزیابی کردن از دشوارترین و پیچیده ترین اموری است که ما باید انجام دهیم. جنجال‌‌های داوری در مسابقات ورزشی یا تعداد زیاد پرونده‌‌های حقوقی و قضایی که برای تجدید نظر در احکام صادره و قضاوت‌‌های انجام شده به جریان افتاده اند. مثال‌های روشنی از دشواری ارزیابی و امکان بروز اشتباه و خطا در این فرایند است…

ادامه مطلب »

بازخوردهای سریع چطور منجر به بهبود عملکرد می شود؟

کارکنان تشنه ی بازخورد مدیران و سایر همکاران خود هستند. آن ها به دنبال کسب بینشی هستند که توانایی ها و پتانسیل آینده آنها را ارتقا دهند و بازخورد مناسب، بیشتر از هر عامل دیگری منجر به دلبستگی کارکنان خواهد شد. مطالعات گالوپ نشان می دهد کارکنانی که بازخورد مناسب دریافت میکنند تا 4 برابر بیشتر از سایر کارکنان احساس دلبستگی به سازمان دارند.

ادامه مطلب »

چالش های ارزیابی عملکرد نوین

رویکرد های جدید در صورتی که مورد حمایت مدیران ارشد قرار گیرند و توسط فرهنگ سازمانی تقویت نشوند با شکست مواجه خواهند شد اما در هر صورت اکنون در بسیاری از سازمآنها چسبیدن به سیستم های قدیمی گزینه بعدی به نظر می رسد شرکت هایی که به تغییرات اساسی در سیستم های قدیمی خود نمی اندیشند حداقل باید به طور دقیق این موضوع را بررسی کنند که آیا فرآیند های ارزیابی شان آنچه آنها برای حل مشکلات فعلی در عملکرد و توسعه استعدد های آینده لازم دارند ارائه می دهند یا نه…

ادامه مطلب »

تجربه فیسبوک از استقرار سیستم ارزیابی عملکرد

صف طولانی در مقابل دفتر رییس برای ارزیابی لحظاتی است که همه ما از آن وحشت داریم گزارش های ارزیابی عملکرد ناشیانه است، سوگیری دارند و ما را در چارچوب هایی محبوس و زمان زیادی در انتظار بازخورد رها می کنند شگفت آور نیست که در پایان سال ۲۰۱۵ دست کم سی شرکت از شرکت های فهرست “فورچون پانصد” دور آن را کامل خط کشیده اند؛ اما اجازه ندهیم به همراه خلاصی از مشکلات مزیتهای آن را نیز، از دست دهیم…

ادامه مطلب »

انواع طرح های قدردانی از کارکنان

در فرآیند رسمی تکریم یا قدردانی همسو با مشارکت و دستیافت‌های افراد راهی موثر برای ایجاد انگیزش در آنهاست. نظریه انگیزش این عقیده را تایید می‌کند. فرآیندهای تکریم و قدردانی بخش مهمی از رویکرد جبران خدمات کل شرکت ها را شکل می‌دهند، و نهایتا سیستم جبران خدمات را ارتقا می‌بخشند.

ادامه مطلب »

سوگیری های شناختی را از ارزیابی عملکرد حذف کنید!

در ارزیابی رفتار و عملکرد، کارکنان مثل هر فعالیت یا اقدام انسانی دیگری امکان خطا و فرو افتادن در دام‌ها و تله ‌ها وجود دارد قضاوت، کردن داوری کردن و ارزیابی کردن از دشوارترین و پیچیده ترین اموری است که ما باید انجام دهیم. جنجال‌‌های داوری در مسابقات ورزشی یا تعداد زیاد پرونده‌‌های حقوقی و قضایی که برای تجدید نظر در احکام صادره و قضاوت‌‌های انجام شده به جریان افتاده اند. مثال‌های روشنی از دشواری ارزیابی و امکان بروز اشتباه و خطا در این فرایند است…

ادامه مطلب »

بازخوردهای سریع چطور منجر به بهبود عملکرد می شود؟

کارکنان تشنه ی بازخورد مدیران و سایر همکاران خود هستند. آن ها به دنبال کسب بینشی هستند که توانایی ها و پتانسیل آینده آنها را ارتقا دهند و بازخورد مناسب، بیشتر از هر عامل دیگری منجر به دلبستگی کارکنان خواهد شد. مطالعات گالوپ نشان می دهد کارکنانی که بازخورد مناسب دریافت میکنند تا 4 برابر بیشتر از سایر کارکنان احساس دلبستگی به سازمان دارند.

ادامه مطلب »

چالش های ارزیابی عملکرد نوین

رویکرد های جدید در صورتی که مورد حمایت مدیران ارشد قرار گیرند و توسط فرهنگ سازمانی تقویت نشوند با شکست مواجه خواهند شد اما در هر صورت اکنون در بسیاری از سازمآنها چسبیدن به سیستم های قدیمی گزینه بعدی به نظر می رسد شرکت هایی که به تغییرات اساسی در سیستم های قدیمی خود نمی اندیشند حداقل باید به طور دقیق این موضوع را بررسی کنند که آیا فرآیند های ارزیابی شان آنچه آنها برای حل مشکلات فعلی در عملکرد و توسعه استعدد های آینده لازم دارند ارائه می دهند یا نه…

ادامه مطلب »

تجربه فیسبوک از استقرار سیستم ارزیابی عملکرد

صف طولانی در مقابل دفتر رییس برای ارزیابی لحظاتی است که همه ما از آن وحشت داریم گزارش های ارزیابی عملکرد ناشیانه است، سوگیری دارند و ما را در چارچوب هایی محبوس و زمان زیادی در انتظار بازخورد رها می کنند شگفت آور نیست که در پایان سال ۲۰۱۵ دست کم سی شرکت از شرکت های فهرست “فورچون پانصد” دور آن را کامل خط کشیده اند؛ اما اجازه ندهیم به همراه خلاصی از مشکلات مزیتهای آن را نیز، از دست دهیم…

ادامه مطلب »

انواع طرح های قدردانی از کارکنان

در فرآیند رسمی تکریم یا قدردانی همسو با مشارکت و دستیافت‌های افراد راهی موثر برای ایجاد انگیزش در آنهاست. نظریه انگیزش این عقیده را تایید می‌کند. فرآیندهای تکریم و قدردانی بخش مهمی از رویکرد جبران خدمات کل شرکت ها را شکل می‌دهند، و نهایتا سیستم جبران خدمات را ارتقا می‌بخشند.

ادامه مطلب »