درخواست دموی سامانه

نرم افزارهای مدیریتی

نرم افزار های مدیریتی

سامانه بازتاب

معرفی سامانه بازتاب

یکی از دغدغه  های اصلی مدیران و مسئولین در سازمانهای ایرانی فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد کارا و موثر است. عموما کارکنان در سازمانها در بازه های بلندمت (6ماهه یا سالانه) ارزیابی می شوند و به دلیل فاصله زمانی قابل توجه بین عملکرد تا بازخوردی که دریافت می کنند، کارایی نظام ارزیابی عملکرد به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اغلب به صورت صوری و شکلی انجام می شود و تاثیری در تغییر رفتار کارکنان و ارتقای عملکرد آنها ندارد.

بازتاب سامانه ای است که با هدف ارائه بازخورد موثر و به موقع در جهت بهبود عملکرد، طراحی شده و ابزاری کارآمد جهت تعریف اهداف و انتظارات مدیران و مسئولین و ارائه بازخورد لحظه ای به کارکنان است و مدیران را قادر می کند در هر زمان و متناسب با اهداف، برنامه ها  و اولویت های کاری مجموعه تحت سرپرستی خود برای کارکنانشان اهم وظایف و انتظارات کاری را تعریف و علاوه بر ارزیابی های دوره ای در هر لحظه و از طریق ثبت وقایع حساس نیز نسبت به عملکرد مثبت یا منفی کارکنان خود بازخورد های موثر و به موقعی بدهند که خود مهمترین عامل و زمینه ساز تغییر رفتار کاری کارکنان خواهد شد.

از طرفی مطالعات معتبری که در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شده نشان میدهد که در ۸۳% از سازمانها کمبود” نظام قدردانی موثر” به شدت احساس می شود و این سازمانها نسبت به رقبای خود کارایی کمتری دارند. کارکنان نیز مهمترین عامل موثر در ایجاد انگیزی کاری خود را وجود نظام قدردانی می دانند (67%).

در همین راستا بازتاب با ایجاد زیرساخت مناسب این امکان را مهیا می کند که متناسب با عملکرد کارکنان و در راستای ارزشهای سازمانی، در سطوح مختلف از کارکنان قدردانی انجام شود و کارکنان نیز به تاریخچه ای از سوابق فعالیت موثر خود در سازمان و قدردانی های انجام شده از خود دسترسی خواهند شد.

همچنین این سامانه امکان پرداخت پاداش به کارکنان را متناسب با عملکردشان مهیا می کند و این قابلیت را به سازمانهای ایرانی می دهد تا بخشی از نظام پرداخت خود را در جهت افزایش کارایی از وقت مزدی به کارمزدی تغییر دهند و زمینه ساز انگیزش کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی شوند.

امکانات سامانه بازتاب

وجه تمایز سامانه بازتاب

وجه تمایز اصلی این سامانه، ایجاد ساز و کار بازخورد موثر و به موقع به کارکنان در جهت تغییر رفتار آنهاست و همچنین بستر مناسبی جهت پیاده سازی نظام قدردانی موثر از کارکنان را در سازمانها ایجاد می کند.  امکان ارزیابی و بازخورد لحظه ای خدمات رفاهی کارکنان (رستوران، نقلیه، درمان، ورزش و … ) نیز از ویژگی های بارز و از وجوه تمایز مهم این سامانه است.

تکنولوژی مورد استفاده

بازتاب یک وب اپلیکیشن پویا است و تکنولوژی های مورد استفاده در آن به شرح ذیل می باشد:

معرفی ماژول های سامانه بازتاب

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
question