تعيين ضابطه‌ای مشخص و شفاف جهت تعيين حقوق و دستمزد عادلانه كاركنان

 

كليات:

تعيين حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها همواره همراه با مشکلات فراواني بوده است. عدم وجود يك سيستم نظام‌مند، عادلانه و برپايه مستندات باعث شده كه سازمان‌ها براي تعيين حقوق و دستمزد به روش‌هاي سليقه‌اي روي آورند. که اين کار معمولاً در اغلب سازمان‌ها موجب رشد نارضايتي پرسنل مي گردد.

لذا با توجه به اينکه نيروي انساني از مهمترين منابع هر سازمان به شمار مي‌رود و ميزان و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد نيز از عوامل بسيار اساسي در ايجاد انگيزش كاركنان تلقي مي شود، شرکت تعالي گستر با استفاده از آخرين روش‌هاي مبتني بر مديريت منابع انساني و توجه به کليه عوامل تأثيرگذار در تعيين حقوق و دستمزد کارکنان اقدام به طراحي سيستم جامع تعيين حقوق و دستمزد کارکنان نموده است.

هدف از طراحي اين سيستم، تعريف مكانيزمي است مشخص و شفاف جهت تعيين عادلانة حقوق و دستمزد كاركنان به منظور ايجاد زمينه‌اي مناسب براي جذب و نگهداري نيروي انساني كارآمد.

همچنين جهت سهولت در اجراي سيستم فوق، نرم افزار تعيين حقوق و دستمزد کارکنان طراحي شده که پس از استقرار و تدوين جداول مبناي آن در سازمان، حقوق و دستمزد کارکنان مطابق با آئين نامه مصوب و از طريق نرم افزار مربوطه محاسبه مي‌گردد.

برخي از مهمترين ويژگيهاي سيستم جامع تعيين حقوق و دستمزد:

 • تعيين ضابطه‌اي مشخص و شفاف جهت تعيين عادلانة حقوق و دستمزد كاركنان افزايش رضايت کارکنان

 • ايجاد نظام يکپارچه و هماهنگ تعيين حقوق و دستمزد براي کليه کارکنان

 • ايجاد زمينه‌اي مناسب جهت جذب و نگهداري نيروي انساني كارآمد

 • رعايت کليه الزامات قانون کار در آئين نامه حقوق و دستمزد

 • تعيين و وزن دهي کليه عوامل موثر بر حقوق و دستمزد کارکنان (تحصیلات، تجربه، آموزش و ..)

 • ارزش گذاري دقيق سوابق شغلي، آموزشي، تحصيلي و ... کارکنان بر اساس آئين نامه مصوب

 • برقراري ارتباط مناسب بين سيستم حقوق و دستمزد با نظام هاي ارزيابي عملکرد

 • امکان افزايش حقوق کارکنان بر مبناي بهبود عملکردشان

 • تعيين گروه هاي کاري مناسب جهت ارتقاي شغلي کارکنان

 • تعيين فوق العاده هاي متناسب با شغل

 • محاسبه سريع و دقيق حقوق و دستمزد کارکنان با استفاده از نرم افزار مربوطه

   

شرح خدمات استقرار سيستم:

خدماتي که جهت طراحي و پياده سازي سيستم تعيين حقوق و دستمزد کارکنان توسط مشاور ارائه مي گردد به شرح ذيل مي باشد:

فاز اول: سازماندهي کميته تعيين حقوق و دستمزد سازمان

فاز دوم: بررسي و تحليل وضعيت موجود سيستم حقوق و دستمزد سازمان

فاز سوم: طراحي سيستم حقوق و دستمزد سازمان

فاز چهارم: تدوين آئين نامه تعيين حقوق و دستمزد کارکنان

فاز پنجم: پياده سازي نرم افزار تعيين حقوق و دستمزد

فاز ششم: اجراي آزمايشي و نهايي سازي سيستم

فاز هفتم: آموزش و تحويل سيستم به کارفرما

 

مشخصات نرم افزار:

 • بانک اطلاعاتی قدرتمند SQL SERVER 2005

 • زبان برنامه نویسی #C

   

جهت دريافت اطلاعات تكميلي با ما تماس بگيريد.

 

 


 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تعالی گستر می باشد

طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط