theme

دانلودهای مرکز آموزش و توسعه

اندازه‌گیریِ آنچه كه به زندگي ارزش زيستن مي‌دهد.

شیوه ای که ما درباره کار فکر می‌کنیم شکست خورده

پازل انگیزه

چطور با استرس دوست شویم؟

زمانیکه کارها پیچیده تر می شوند، 6قانون برای ساده کردن آنها.

درون ذهن فردی که استاد از زیر کار در رفتن است

چگونه پس از یک استراحت کاری، به کار برگردیم؟

بحران نیروی کار در سال2030 و چگونه از هم اکنون آنرا حل کنیم.

چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند.

چطور "پیچیدگی" را به "سادگی" تبدیل کنیم؟

پیشرفت آسیا چگونه و چه زمانی‌؟

یافته‌های غافلگیر کننده‌ی علم درباره‌ی ایجاد انگیزه

چرا وقت آن رسیده که سلسله مراتب را در محیط کار فراموش کنیم؟

چه چیزی باعث می شود تا ما درباره کارمان احساس خوبی داشته باشیم؟

توصیه های شغلی که احتمالا تابه حال نشنیده اید

برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است؟