theme

درباره ما

شرکت تعالی گستر به شمار ثبت 33102 با هدف ارائه خدمات نوین مدیریتی و ارتقاء سطح بهره وری و تعالی سازمان های تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی، از طریق مشاوره، پژوهش، آموزش و اجرا باتکیه بر توان تخصصی کارشناسان، مشاوران و اساتید مجرب، فعالیت خود رااز سال 1387 آغازنموده است.

تایید صلاحیت و تقدیر نامه ها


تقدیر نامه واحد نمونه


دارای پروانه فنی از سازمان صنایع و معادن


عضو رسمی انجمن مشاوران مدیریت ایران


رتبه 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


برخی از مشتریان شرکت

آخرین پروژه ها

مدیریت و بهبود فرایندها (شرکت انتقال گاز ایران)
مدیریت استراتژیک منابع انسانی (شرکت توزیع برق مشهد)
پروژه تعالی سازمانی و مدیریت استراتژیک (شرکت پالایش گاز فجرجم)
سنجش رضایتمندی کارکنان (شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)